Κανόνες

ΤΕΧΝΙΚΟΊ ΟΡΟΙ
3ΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Δ.Σ.Ο.)
«Αγία Σοφία. Οι ναοί της του Θεού Σοφίας στην ιστορία και στον κόσμο»

1. Σκοποί και διοργανωτές Ο νέος διαγωνισμός φωτογραφίας τον οποίον προκηρύσσει η Δ.Σ.Ο. σε συνεργασία με την ORTHPHOTO.net αφιερώνεται στους ανά τον κόσμο Ορθόδοξους Ναούς που ανεγέρθηκαν προς τιμήν της Σοφίας του Θεού. Με πρώτο και σπουδαιότερο αυτό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για διαγωνισμό φωτογραφίας που αναφέρεται σε φωτογραφίες ναών δύο χωριστών κατηγοριών: α) Ναοί -Μνημεία και β) Νεότεροι Ναοί.2. Οι τομείς του διαγωνισμού. Ως ναοί -μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία. Εν προκειμένω αναφερόμαστε σε μνημεία που υφίστανται μέχρι το έτος 1907.
Ως ότεροι ναοί νοούνται οι ναοί που έχουν αναγερθεί μετά το έτος 1907 μέχρι τις μέρες μας. Αναφερόμαστε σε ναούς, που είναι ήδη χτισμένοι και σε εκείνους που είναι υπό ανέγερση και η μορφή τους είναι ήδη διακριτή.
Επειδή πρόκειται για φωτογραφικό διαγωνισμό και αφορά την καλλιτεχνική φωτογραφική αποτύπωση αυτού καθαυτού ναού, αναφερόμαστε σε οικοδομήματα απλά ή σύνθετα, και όχι σε μεμονωμένα επιτοίχια αντικείμενα τέχνης ή αγάλματα που αν και αποτελούν μέρος του ναού δεν αποτυπώνουν συνολικά τον ναό και την κατάστασή του. 3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό - Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός προς όλους τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους απ’ όλο τον κόσμο. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι από 18 (δεκαοκτώ) ετών και άνω. Δεν επιτρέπεται στα μέλη και στη γραμματεία της ΔΣΟ να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να παραληφθούν μεταξύ 12 Μαρτίου και 30 Ιουνίου 2021. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας διατηρεί το δικαίωμα αν το κρίνει σκόπιμο να παρατείνει την διάρκεια του διαγωνισμού.
- Ο διαγωνιζόμενος δύναται να συμμετέχει σε έναν ή και στους δύο τομείς του διαγωνισμού, δηλώνοντας στην φόρμα συμμετοχής σε ποιόν συμμετέχει, συμπληρώνοντας μία φόρμα για κάθε συμμετοχή του που δύναται να είναι περισσότερες από μία.
- Κάθε συμμετοχή καλό και χρήσιμο είναι να ακολουθείται από περιληπτική και έγκυρη πραγματολογική αναφορά στην ιστορία του μνημείου ή του απλού ναού που φωτογράφισε μαζί με απόσπασμα ψηφιακού χάρτη, έτσι ώστε εύκολα να εντοπίζεται. Δύναται επίσης να συνοδεύεται από πρόσφατες ή παλαιότερες φωτογραφίες γενικής άποψης που να παρέχουν φωτογραφικές πληροφορίες για αυτό καθ’ αυτό το μνημείο.
- Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε ηλεκτρονικό συνοδευτικό φάκελο, ανεξάρτητο από αυτόν που θα περιλαμβάνονται οι διαγωνιζόμενες φωτογραφίες.
- Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή.
- Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να αποστείλει μέχρι έξι φωτογραφίες για κάθε μνημείο ή απλό ναό και διαγωνίζονται η κάθε φωτογραφία ξεχωριστά.
- Οι διαγωνιζόμενοι επιτρέπεται να έχουν κάνει επεξεργασία ή μεγέθυνση στις φωτογραφίες τους ή να τις έχουν περάσει από φίλτρα βελτίωσης της ποιότητας.
- Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα συμμέτοχης στην ιστοσελίδα ώστε να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό.
4. Οδηγίες για τις διαστάσεις των φωτογραφιών: - Οι φωτογραφίες που θα υποβάλλονται πρέπει να είναι σε υψηλότερη ποιότητα όσον αφορά το μέγεθος του αρχείου, bit και την ανάλυση. Ελάχιστο μέγεθος 3000 pixels.
- Οι εικόνες πρέπει να μην είναι μικρότερες από 1MB και μεγαλύτερες από 10Mb.
- Οι εικόνες μπορούν να είναι αρχεία jpeg, gif, jpg, png, pjpeg, bmp, tiff.
- Όλες οι εικόνες πρέπει να έχουν σωθεί σε sRGB χρωματικό μοντέλο.
- Η κάθε φωτογραφία ενός διαγωνιζόμενου δεν χρειάζεται να έχει ληφθεί από την ίδια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
5. Τα πνευματικά δικαιώματα. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό παρέχεται αυτομάτως το δικαίωμα στην Δ.Σ.Ο. να παρουσιάσει δημοσίως και να αναπαράγει το φωτογραφικό υλικό των διαγωνιζομένων εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μέσα υπάρχουν τώρα ή στο μέλλον. Το δικαίωμα αυτό δίνεται από τους διαγωνιζόμενους ατελώς και δίχως καταληκτική ημερομηνία.
Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνουν έργα τέχνης θα γίνονται δεκτές εφ’όσον δεν συνιστούν παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή υποκλοπή. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος, αναγνωρίζει και εγγυάται ότι η υποβληθείσα φωτογραφία είναι ένα πρωτότυπο έργο που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τον συμμετέχοντα, ότι η φωτογραφία δεν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, τα ηθικά δικαιώματα, τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, και ότι κανένα άλλο άτομο δεν έχει κανένα δικαίωμα, τίτλο, αξίωση, ή ενδιαφέρον για την φωτογραφία.
Φωτογραφίες που είναι προϊόν κλοπής ή παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή την ιδιωτικότητα ενός άλλου ατόμου δεν θα είναι επιλέξιμες.
6. Οι κριτές του διαγωνισμού. Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού είναι διεθνής και αποτελείται από 9 άτομα, και τους δύο συμβούλους της Δ.Σ.Ο. Οι κριτές με χρήση κωδικού μπορούν να λάβουν γνώση του υλικού που στάλθηκε για το διαγωνισμό αλλά δεν μπορούν να δουν το ονόματα των διαγωνιζομένων. Τα ονόματα των διαγωνιζομένων καθώς και όλα τα δηλωμένα στοιχεία θα φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια σε βάση δεδομένων. 7. Η διαδικασία αξιολόγησης του διαγωνισμού. Στην πρώτη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης, οι κριτές θα κληθούν να επιλέξουν, με βάση τα δικά τους προσωπικά και μόνο κριτήρια, από κάθε ένα από τους δύο τομείς του διαγωνισμού, το 20% των καλύτερων συμμετοχών. Το μέγιστο που θα μπορεί να επιλέξει ο κάθε κριτής είναι 20 συμμετοχές. Δηλαδή, αν σε έναν τομέα έχουν υποβληθεί 100 συμμετοχές, ο κάθε κριτής θα επιλέξει τις καλύτερες 20 συμμετοχές.
Στη δεύτερη φάση θα αθροιστούν οι επιλογές των κριτών σε κάθε τομέα. Με αυτή τη διαδικασία δημιουργούνται δύο νέες ομάδες επιλεγμένων συμμετοχών μια για κάθε τομέα του διαγωνισμού.
Στην τρίτη φάση αυτές οι δύο νέες ομάδες συμμετοχών αναβαθμολογούνται από τους κριτές μία προς μία, αλλά αυτήν την φορά με βάση κάποια κριτήρια. Για κάθε συμμετοχή βαθμολογείται:
Α. Η καλλιτεχνική αξία της φωτογραφίας της συμμετοχής, με άριστα το 60.
Β. Οι πληρέστερες γενικές ή ιστορικές πληροφορίες που παρέχονται για το φωτογραφισμένο ναό, η σπουδαιότητά του, η ακριβή θέση του, αλλά και οι πληροφορίες επισκεψιμότητάς του με άριστα το 20.
Γ. Οι υπόλοιπες φωτογραφίες γενικής άποψης του μνημειακού χώρου που είναι έργο του ίδιου του διαγωνιζομένου με άριστα το 20.
Η μέγιστη βαθμολόγια που μπορεί να συγκεντρώσει η κάθε συμμετοχή είναι 100.
Στην τέταρτη φάση θα επιλέγονται οι συμμετοχές που έχουν συγκεντρώσει πάνω από 70 βαθμούς. Από αυτές τις συμμετοχές με την συμβολή των κριτών και των συμβούλων επιλέγονται οι τρεις προς βράβευση από κάθε τομέα του διαγωνισμού
8. Τα βραβεία του διαγωνισμού. Ανακοινώνονται τα εξής βραβεία για τους νικητές του διαγωνισμού:
Ο διαγωνισμός έχει δύο τομείς όπως αναφέρονται στην παράγραφο "Οι τομείς του διαγωνισμού".
Grand Prize: 500 EURO
1ο βραβείο 300 EURO
2ο βραβείο 200 EURO
3ο βραβείο 100 EURO
Έπαινοι
(ο αριθμός των Έπαινοι θα αποφασισθεί από τους Κριτές)
9. Νικητές Τα ονόματα των οκτώ νικητών θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Σ.Ο. (http://eiao.org) και στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.hagiasophia.orthphoto.net.
Οι νικητές θα βραβευθούν στη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) τον Ιούλιο του 2021. Οι νικητές θα είναι υπεύθυνοι για την υποβολή κάθε κέρδους στις αρχές, όπως απαιτείται από το νόμο και να πληρώσουν φόρους που τυχόν οφείλονται σε κάθε βραβείο που έλαβαν. Σε συνεννόηση με τη Δ.Σ.Ο., βραβεία μπορούν να απονέμονται και από άλλους φορείς, όπως τα Συμβούλια Ιερών Ναών (μέσα στο πλαίσιο της βράβευσης της Δ.Σ.Ο.).

Πώς να συμμετάσχετε

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν. Οι καταχωρίσεις πρέπει να παραληφθούν έως τις 30 Ιουνίου 2021.