Βραβεία

Ανακοινώνονται τα εξής βραβεία για τους νικητές του διαγωνισμού:
Ο διαγωνισμός έχει δύο τομείς όπως αναφέρονται στην παράγραφο "Οι τομείς του διαγωνισμού".

500 EURO

Ένα βραβείο σε κάθε κατηγορία

Grand Prize

300 EURO

Ένα βραβείο σε κάθε κατηγορία

1ο βραβείο

200 EURO

Ένα βραβείο σε κάθε κατηγορία

2ο βραβείο

100 EURO

Ένα βραβείο σε κάθε κατηγορία

3ο βραβείο

Έπαινοι

ο αριθμός των Έπαινοι θα αποφασισθεί από τους Κριτές

Τιμητική αναφορά

Επιλογή για άλμπουμ

Για τις φωτογραφίες που θα επιλεγούν προς δημοσίευση στο Λεύκωμα, οι φωτογράφοι θα λάβουν ένα αντίτυπο του λευκώματος.

Τα ονόματα των οκτώ νικητών θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Σ.Ο. (http://eiao.org) και στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού
Οι νικητές θα βραβευθούν στη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) τον Ιούλιος του 2021. Οι νικητές θα είναι υπεύθυνοι για την υποβολή κάθε κέρδους στις αρχές, όπως απαιτείται από το νόμο και να πληρώσουν φόρους που τυχόν οφείλονται σε κάθε βραβείο που έλαβαν. Σε συνεννόηση με τη Δ.Σ.Ο., βραβεία μπορούν να απονέμονται και από άλλους φορείς, όπως τα Συμβούλια Ιερών Ναών (μέσα στο πλαίσιο της βράβευσης της Δ.Σ.Ο.).

Πώς να συμμετάσχετε

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν. Οι καταχωρίσεις πρέπει να παραληφθούν έως τις 30 Ιουνίου 2021.