Πώς να συμμετάσχετε

EΗ συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν.

Οι καταχωρίσεις πρέπει να παραληφθούν μεταξύ 12 Μαρτίου και 30 Ιουνίου 2021.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να αποστείλει μέχρι έξι φωτογραφίες για κάθε μνημείο ή απλό ναό και διαγωνίζονται η κάθε φωτογραφία ξεχωριστά.

Οι φωτογραφίες που θα υποβάλλονται πρέπει να είναι σε υψηλότερη ποιότητα όσον αφορά το μέγεθος του αρχείου, bit και την ανάλυση. Ελάχιστο μέγεθος 3000 pixels.

Οι εικόνες πρέπει να μην είναι μεγαλύτερες από 10Mb.

Οι εικόνες μπορούν να είναι αρχεία jpeg, gif, jpg, png, pjpeg, bmp, tiff.

Κάθε συμμετοχή καλό και χρήσιμο είναι να ακολουθείται από περιληπτική και έγκυρη πραγματολογική αναφορά στην ιστορία του μνημείου ή του απλού ναού που φωτογράφισε μαζί με απόσπασμα ψηφιακού χάρτη, έτσι ώστε εύκολα να εντοπίζεται. Δύναται επίσης να συνοδεύεται από πρόσφατες ή παλαιότερες φωτογραφίες γενικής άποψης που να παρέχουν φωτογραφικές πληροφορίες για αυτό καθ’ αυτό το μνημείο.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα συμμέτοχης στην ιστοσελίδα ώστε να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Μετά την εγγραφή στον διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος λαμβάνει έναν κωδικό πρόσβασης στα εισερχόμενά μηνύματα του. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό, ο διαγωνιζόμενος μπορεί να ανεβάσει τη δουλειά του. Δηλαδή ένα κείμενο με πληροφορίες για την εκκλησία που ονομάζεται Αγία Σοφία και έως 6 φωτογραφίες και χάρτη με την τοποθεσία της εκκλησίας. Συνολικά, ο διαγωνιζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό πρόσβασης έως και 3 φορές με ισάριθμο αριθμό εκκλησιών. Εάν ένας διαγωνιζόμενος επιθυμεί να υποβάλει υλικό για περισσότερες από 3 εκκλησίες με όνομα Αγία Σοφία, θα πρέπει να στείλει ένα email στο: contest@eiao.org
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να ανεβάσει τη δουλειά του στην πλατφόρμα του διαγωνισμού χρησιμοποιώντας το email και τον κωδικό πρόσβασης μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του. Υπάρχουν επίσης οδηγίες στην κορυφή κάθε σελίδας του διαγωνισμού.

Photos can be uploaded to orthphoto.net site, after competition from those we will draw 5 people to whom we will send photo albums...

Οι συμμετέχοντες μπορεί να κληθούν να υποβάλουν τις πρωτότυπες ηλεκτρονικές φωτογραφίες. Τυχόν παράλειψη να το πράξουν μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό από το διαγωνισμό. Η οργανωτική επιτροπή της Δ.Σ.Ο. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει την παραπάνω επαλήθευση και να αποφανθεί επί οποιασδήποτε διαφοράς σε οποιαδήποτε στιγμή καθώς επίσης και να αποκλείσει φωτογράφους που δεν είναι σε θέση να επικυρώσουν τις πληροφορίες που υποβάλλονται στο έντυπο υποβολής.Διοργανωτές

Ο νέος διαγωνισμός φωτογραφίας διοργανώνεται μάλιστα μετά από πρόταση της Επιτροπής Πολιτισμού της Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. στο πλαίσιο της διαφύλαξης και της ανάδειξης του Χριστιανικού Ορθόδοξου πολιτισμού και σε συνεργασία με την ιστοσελίδα OrthPhoto.net.

Κανόνες