Σχετικά με

Γενικές πληροφορίες του διαγωνισμού.

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, (Δ.Σ.Ο.) διοργανώνει τον τρίτο στην σειρά διαγωνισμό φωτογραφίας και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν σε αυτόν.

Ο νέος διαγωνισμός φωτογραφίας διοργανώνεται μάλιστα μετά από πρόταση της Επιτροπής Πολιτισμού της Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. στο πλαίσιο της διαφύλαξης και της ανάδειξης του Χριστιανικού Ορθόδοξου πολιτισμού και σε συνεργασία με την ιστοσελίδα OrthPhoto.net.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδείξει την έννοια της “Σοφίας του Θεού” στον σύγχρονο κόσμο και να τιμήσει τους ναούς που από αιώνες ανεγείρονται προς τιμή της.

Ο Ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας στην Πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, η «Μεγάλη Εκκλησία», το «Μέγα Μοναστήρι», αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο με οικουμενικό χαρακτήρα που «ανήκει στην ανθρωπότητα και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά».

Σε αυτόν τιμάται η Σοφία του Θεού. Η Καινή Διαθήκη θα ταυτίσει μάλιστα την Σοφία του Θεού με τον Χριστό, Υιό και Λόγο του Θεού.

Ο Απόστολος Παύλος στην Α΄ προς Κορινθίους επιστολή αναφέρεται στον Χριστό ως «Σοφία του Θεού». «Ημείς δε κηρύσσομεν… Χριστόν, Θεού δύναμιν και Θεού σοφίαν»(Α΄Κορ.1,23-24).

Νεώτεροι Ρώσοι θεολόγοι θεωρούν ότι η Σοφία είναι τό ίδιο μέ τήν ιδέα τού Θεού, τό αιώνιο πρότυπο τού χτισθέντος από τόν Θεό κόσμου, ενίοτε δε εμφανίζεται ως μιά μεσολαβούσα ύπαρξη μεταξύ Θεού καί κτίσματος, καί ενίοτε ταυτίζεται μέ τόν Θεό ή τό κτίσμα. Απο τότε και μέχρι τις μέρες μας οι πιστοί της Χριστιανικής Ορθόδοξης Θεολογίας και Παράδοσης ανεγείρουν διαρκώς πρός τιμήν της ναούς.

Η 27η Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο., η οποία συνήλθε διαδικτυακά στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 κατεδίκασε με ψήφισμά της την απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας της Δημοκρατίας της Τουρκίας, για την ανάκληση του μουσειακού καθεστώτος του κτηρίου του ιστορικού Ναού της Αγίας Σοφίας και μετατροπής του σε τζαμί. Η πράξη αυτή σηματοδοτεί στροφή σε λογικές και πρακτικές περασμένων αιώνων, που δεν συνάδουν με τις αρχές του 21ο αιώνα, που στοχεύουν στην ειρήνη και στην αλληλοκατανόηση μεταξύ των θρησκειών και των πολιτισμών. Η απόφαση αυτή κατ’ ουσίαν σημαίνει την άρνηση της Τουρκίας να έχει το ρόλο του φύλακα του οικουμενικού αυτού μνημείου και της ιστορίας. Η προσπάθεια να το εντάξει σε δικούς του εσωτερικούς σχεδιασμούς εν τέλει οδηγεί σε διαθρησκευτική ένταση. Δεν πρέπει να λησμονηθεί το γεγονός, ότι το μοναδικό αυτό μνημείο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, στην Κωνσταντινούπολη, αποτελεί χαρακτηριστικό σύμβολο συμφιλίωσης της παγκόσμιας ιστορίας και του κοινού παγκόσμιου πολιτισμού, με την υπενθύμιση, ότι τα εθνικά μεγαλοιδεατικά αφηγήματα δεν μπορεί να κτίζονται σε μνημεία άλλων πολιτισμών. Διαπίστωσε παράλληλα ότι μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης πληροφόρησης η γνώση των πολιτών πάνω στον μνημειακό πλούτο της ανθρωπότητας όλο και περιορίζεται όπως επίσης και η ικανότητά τους να αναγνωρίσουν τα μνημεία του πολιτισμού και την αξία τους. Μια τέτοια άγνοια αφήνει τα μνημεία απροστάτευτα σε διάφορους κινδύνους. Σε μια κρίσιμη στιγμή για την ανθρωπότητα, όπου μνημεία καταστρέφονται ή η χρήση τους εντάσσεται σε σκληρές πολιτικές σκοπιμότητες, εμείς ως κοινωνία και ως πολιτικοί είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε και να αναδείξουμε τους πολιτιστικούς θησαυρούς. Έτσι, η Συνέλευση αποφάσισε την έκδοση ειδικού λευκώματος με θέμα «Οι ναοί της του Θεού Σοφίας στην ιστορία και στον κόσμο», αφιερωμένου στους ανά τον κόσμο περικαλλείς αυτούς ναούς. Επιπλέον, αποφασίσθηκε η προκήρυξη του παρόντος φωτογραφικού διαγωνισμού.

Η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το πρότυπο και ακολούθησε η ανέγερση εκατοντάδων ναών μέχρι τiς μέρες μας, παντού στον Ορθόδοξο κόσμο αφιερωμένων στην Σοφία του Θεού.

Αυτήν την δυναμική που έχει στον Ορθόδοξο κόσμο η Σοφία του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, επιθυμεί να αποτυπώσει να περιγράψει φωτογραφικά ο παρόν φωτογραφικός διαγωνισμός.

Η Δ.Σ.Ο. είναι διακοινοβουλευτικό όργανο που δημιουργήθηκε πριν 27 χρόνια με πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων. Στην Δ.Σ.Ο. συμμετέχουν κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες από πάνω από 30 κράτη. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα ( (http://eiao.org)).

Ο διαγωνισμός αναφέρεται σε κτήρια ναών προς τιμήν της Σοφίας του Θεού και όχι σε κάποιες αγίες που έφεραν το όνομα Σοφία και αγιοποιήθηκαν. .

Πώς να συμμετάσχετε

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν. Οι καταχωρίσεις πρέπει να παραληφθούν έως τις 30 Ιουνίου 2021.