Οι τομείς του διαγωνισμού

Πρόκειται για διαγωνισμό φωτογραφίας που αναφέρεται σε φωτογραφίες ναών δύο χωριστών κατηγοριών: α) Ναών-Μνημείων και β) Νεότερων Ναών.

Ως ναοί μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία. Εν προκειμένω αναφερόμαστε σε μνημεία που υφίστανται μέχρι το έτος 1907.

Ως νεότεροι ναοί νοούνται οι ναοί που έχουν αναγερθεί από το έτος 1907 μέχρι τις μέρες μας. Αναφερόμαστε σε ναούς, που είναι ήδη χτισμένοι και σε εκείνους που είναι υπό ανέγερση και η μορφή τους είναι ήδη διακριτή.

Ο διαγωνισμός αφορά κάθε έναν χριστιανικό ναό που υπάρχει σε όλον τον κόσμο με τα ανάλογα χαρακτηριστικά και όχι μόνο στον Ορθόδοξο κόσμο.
Προς υποβοήθηση των διαγωνιζομένων η ΔΣΟ έχει αναρτήσει σε παράρτημα του παρόντος κειμένου οδηγιών κατάσταση 30 περίπου γνωστών μνημειακών ναών αφιερωμένων στην Σοφία του Θεού. Οι διαγωνιζόμενοι ευκαίρως μπορούν να ζητήσουν να υπαχθεί ο ναός με τον οποίον συμμετέχουν στον διαγωνισμό στην πρώτη κατηγορία παρουσιάζοντας ανάλογη ιστορική τεκμηρίωση. Η κριτική επιτροπή θα αποφασίσει επί ανάλογου αιτήματος.

Γενικές πληροφορίες

Πρόκειται για διαγωνισμό φωτογραφίας που αφορά την καλλιτεχνική φωτογραφική αποτύπωση αυτού καθαυτού του ναού. Το ενδιαφέρον εστιάζεται σε οικοδομήματα απλά ή σύνθετα, και όχι σε μεμονωμένα επίτοιχα αντικείμενα τέχνης ή αγάλματα που, αν και αποτελούν μέρος του μνημείου, δεν αποτυπώνουν το μνημείο και την κατάστασή του ως σύνολο γενικό.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός προς όλους τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους απ’ όλο τον κόσμο. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι από δεκαοκτώ ετών και άνω. Δεν επιτρέπεται στα μέλη και στη γραμματεία της ΔΣΟ να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να παραληφθούν 12 Μαρτίου και 30 Ιουνίου 2021. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας διατηρεί το δικαίωμα αν το κρίνει σκόπιμο να παρατείνει την διάρκεια του διαγωνισμού.

Τα δικαιώματα του διαγωνισμού.

Με την συμμετοχή στο διαγωνισμό παρέχεται αυτομάτως το δικαίωμα στη Δ.Σ.Ο. να παρουσιάσει δημοσίως και να αναπαράγει το φωτογραφικό υλικό των διαγωνιζομένων εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μέσα υπάρχουν τώρα ή στο μέλλον. Το δικαίωμα αυτό δίνεται από τους διαγωνιζόμενους ατελώς, και δίχως καταληκτική ημερομηνία. Οι φωτογραφίες που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό δεν θα επιστραφούν.

Η αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

Με την συμμετοχή του ο κάθε διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους όρους του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε ο κάθε διαγωνιζόμενος να έχει διαβάσει τους όρους πριν από την συμμέτοχη του και να βεβαιωθεί ότι τους έχει κατανοήσει και ότι συμφωνεί. Η υποβολή της συμμετοχής στο διαγωνισμό συνεπάγεται αποδοχή του παρόντος κανονισμού. Δεν είναι δυνατή η υποβολή της συμμετοχής στο διαγωνισμό ούτε το δικαίωμα παραλαβής των βραβείων, παρά μόνο μέσα από την συμφωνία με τους όρους του διαγωνισμού. Οι όροι αυτοί αποτελούν μια δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στο διαγωνιζόμενο και τη Δ.Σ.Ο. σχετικά με το διαγωνισμό.

Τα πνευματικά δικαιώματα

Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνουν έργα τέχνης θα γίνονται δεκτές εφ’όσον δεν συνιστούν παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή υποκλοπή. Συνεπώς, οι φωτογραφίες που είναι προϊόν κλοπής ή παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή την ιδιωτικότητα ενός άλλου ατόμου δεν θα είναι επιλέξιμες. Όλες οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι προσωπικό έργο του φωτογράφου, ο οποίος θα πρέπει να κατέχει νομίμως τα πνευματικά δικαιώματά τους.
Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος, αναγνωρίζει και εγγυάται ότι η υποβληθείσα φωτογραφία είναι ένα πρωτότυπο έργο που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τον συμμετέχοντα, ότι η φωτογραφία δεν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα ηθικά δικαιώματα, τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, και ότι κανένα άλλο άτομο δεν έχει κανένα δικαίωμα, τίτλο, αξίωση, ή ενδιαφέρον για την φωτογραφία.
Οι φωτογραφίες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό δεν πρέπει να αναφέρονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ομάδα ή οργανισμούς χωρίς την έγγραφη άδειά τους.

Η Αγία Σοφία σε αριθμούς

55,6 m

Υψος

537

Χτίστηκε

33 m

Θόλος σε διάμετρο

5 y 10m

Χρόνος κατασκευής

Κριτική

Βοηθήστε μας να προωθήσουμε το διαγωνισμό

Η ανάρτηση ενός banner στην ιστοσελίδα ή το blog σας, θα βοηθούσε πραγματικά το διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε (με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην: info@orthphoto.net) ώστε να σας συμπεριλάβουμε στην λίστα των υποστηρικτών μας.
Έχουμε ετοιμάσει για εσάς μια σειρά από διαφορετικά banners, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του ιστότοπου, με διαφορετικούς τρόπους. Σε περίπτωση που δεν σας ικανοποιούν, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά.
Παρακάτω προβάλλονται τρεις βασικές παραλλαγές του banner. Επιλέξτε αυτό που θέλετε και απλώς επικολλήστε τον κώδικα html, στην ιστοσελίδα και το blog σας. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να κατεβάσετε ή να ανεβάσετε κάποια εικόνα.

Ευχαριστούμε για τη βοήθεια!

Μεταβείτε στη σελίδα με διαφημιστικά

Συνεργάτες ΜΜΕ